Ambulans Hekimi Maaşı

43
Ambulans Hekimi Maaşı

Ambulans hekimi; hastaya ilk bakımı yapan kişidir. Ambulans hekimi ve ambulansta çalışan tıp teknisyenleri genellikle önce ağır hasta veya yaralılarla ilgilenir. Hastanın sorunlarını anlar, durumunu değerlendirir, kendisinin ve ekibinin güvenliğini sağlarken aynı zamanda hastanın ihtiyaç duyduğu ilk acil bakımı sağlar. Ambulans hekimi maaşı ne kadardır?

Ambulans hekiminin birincil rolü, tıbbi müdahaleler sırasında olay mahallerini yönetmek, adli vakalara delil gizlemeden müdahale etmek ve panik halindeki insanlarla uygun şekilde iletişim kurmaktır. Ambulansta doktor yoksa doktorun işini paramedik yapar. Ancak acil tıp doktorların yerini tutmaz. İkisi farklı disiplinlerde çalışmak üzere eğitilirler. Paramedikler, ambulansı kullanmak ve ambulansta bulunan ekipmanları kullanmayı öğrenirler.

Ambulans Hekimi Maaşı

Hastayı muayene ederek hastanın durumunu bildirirler. Gerekli hazırlıkları yapar, hastanın kanaması varsa kanamayı durdurmak için gerekli işlemleri yapar, iç kanama durumunun olup olmadığını kontrol ederler. Hastaneye ulaşana kadar yaralara gerekli tedaviyi uygular. Gereken durumlarda suni teneffüs yapar. Zehirli madde varsa hasta kişinin vücudundan zehri çıkartır ve tansiyon ile ateş kontrolünü yapar. Gerekirse enjeksiyon uygulaması gerçekleştirir. Hastaların şok anında onlara yardımcı olurlar.

Tıp fakültesinde eğitimini tamamlamış ve ambulans hekimi olmak isteyen, gerekli şartları taşıyan kişiler ambulans hekimi olabilir.

Paramedik ile Ambulans Hekiminin Farkları

Paramedik çalışanlarının tıbbi yardım ve acil bakım hizmetleri ile sınırlı olması durumunda sağlık çalışanları, bakanlık tarafından belirlenen akredite eğitim programını tamamlayarak hastaya müdahale etmek için gerekli görev ve prosedürleri yerine getirebilir.

Paramedikler ambulansta sağlık personeli olarak görev yaparlar. Bu kişi gerektiğinde ambulans şoförü olarak ambulansı kullanır. Oksijen uygulaması, temel ve ileri hava yolu uygulamaları ve entübasyon uygulamalarını yaparlar. Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlarlar. Acil doğum gerektiren durumlarda doğuma yardımcı olurlar. EKG çekimini yaparlar ve kalp ritmini değerlendirirler.

Yeni çalışmayan başlayan bir ambulans hekiminin maaşı 6163 türk lirası, 5 sene çalışan ambulans hekimi maaşı 6238, 10 sene çalışan ambulans hekimi maaşı 6614, 20 yıl ve üzeri çalışan bir ambulans hekimi maaşı ise 6881 türk lirası civarlarındadır. Ancak evli ve çocukları olan bir ambulans hekiminin maaşı daha yüksek orandadır. Çalıştıkları bölge ve çalıştıkları yıl sebebiyle maaşlar değişiklik gösterebilmektedir.

Ambulansta çalışan bir diğer sağlık çalışanı ise acil tıp teknisyenleridir. Tıp fakültesinden mezun olan ve ambulansta görev yapan kişiye ambulans hekimi, önlisans programından mezun olan ve ambulansta görev yapan kişiye paramedik, lise mezunu olan ve ambulansta görev yapan kişiye ise acil tıp teknisyeni denmektedir.

Ambulans hekimi, paramedik ve acil tıp teknisyeninin görevleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle maaşları da farklılık göstermektedir. Yeni çalışmaya başlayan acil tıp teknisyenleri 3600, yeni çalışmaya başlayan paramedik ise 4100 türk lirası ile çalışırlar. Acil tıp teknisyenleri, tıp fakültesinde veya önlisans bölümünü okuyarak kademelerini arttırabilmektedirler.

Bir cevap yazın