En Çok Çıkan KPSS Tarih Soruları

109
En Çok Çıkan KPSS Tarih Soruları

Binlerce kişinin umutla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı, Genel Kültür – Genel Yetenek kısmında fazlasıyla zorlayıcı olabiliyor. Özellikle zorlu KPSS tarih soruları ile dikkat çeken, toplamda 120 sorunun yer aldığı bu grup, herkesin çözmekle yükümlüğü olduğu bir grup. Yani memurluk için de öğretmenlik için de sınava giriyor olsanız, Genel Kültür – Genel Yetenek testlerini çözmek zorundasınız. Bu nedenle derslere göre soru dağılımları hakkında fikir edinmeniz iyi olacaktır.

Genel Yetenek testinde toplamda 60 soru vardır ve bu sorular 30 Türkçe, 30 Matematik olacak şekilde dağıtılır. Genel Kültür bölümünde ise 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık Bilgisi ve 6 da Güncel Bilgi ve Olaylar konularından gelir. Özellikle KPSS tarih soruları konusu fazlasıyla zorlu ve puanlama olarak da öne geçirebilecek durumda olduğu için, bu konu üzerine en çok sorulara değineceğiz.

Çıkma İhtimali Yüksek KPSS Tarih Soruları ve Cevapları

Kâğıt ve matbaayı kullanan, kendi kütüphanesini kuran ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Uygurlar

Batı Roma, Doğu Roma (Bizans), Galya ve İtalya’ta sefer düzenleyen Avrupa Hun hükümdarı kimdir?

Cevap: Atilla

Bizans’ın Trakya Valisi’ne “Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim.” diyen Avrupa Hun hükümdarı kimdir?

Cevap: Uldız

“Tanrının Kırbacı, Etzel ve Cesur Kavimlerin Efendisi” lakaplarıyla bilinen hükümdar kimdir?

Cevap: Atilla

Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı kimdir?

Cevap: Baga Tarkan

Oğuz Kağan Destanı’nda anlatılan kahraman kimdir?

Cevap: Asya Hun Hükümdarı Mete Han

Çin dışında ilk kâğıt imalathanesi kim tarafından nerede açılmıştır?

Cevap: Talas Savaşı’ndan sonra Müslüman Türkler tarafından Semerkant’ta açılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız neyi simgeler?

Cevap: Tarihte kurulan 16 Türk imparatorluğunu simgeler.

Türk dünyasının ilk haritası nerede yer almıştır?

Cevap: Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk sözlüğünün arkasında yer almaktadır.

Türk-İslam dünyasının ilk rasathanesi kim tarafından yapılmıştır?

Cevap: Uluğ Bey tarafından yapılmıştır.

Kur’an-ı Kerim kim döneminde ilk kez Türkçeye çevrilmiştir?

Cevap: Uzun Hasan (Akkoyunlu Hasan) döneminde

Osmanlı’da ilk dini, sosyal ve siyasal içerikli isyan hangisidir?

Cevap: Şeyh Bedrettin İsyanı

Portresini yaptıran ilk Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap: Fatih Sultan Mehmet’tir. İtalyan ressam Bellini’ye yaptırmıştır.

Osmanlı’da toprak meselesinden dolayı çıkan ilk isyan hangisidir?

Cevap: Bozoklu Celal İsyanı (Yavuz Sultan Selim döneminde)

Doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmalar hangileridir?

Cevap: Doğuda, Ferhat Paşa; batıda ise Bucaş’tır.

‘Hasta Adam’ ifadesini kullanan ilk devlet hangisidir?

Cevap: Rusya

Meşhur dombrada anlatılan hükümdar kimdir?

Cevap: II.Kök-türk hükümdarı Kürşat’tır.

Tazminat Fermanı kim tarafından, nerede okunmuştur?

Cevap: Abdülmecid zamanında, Mustafa Reşit Paşa tarafından, Gülhane Parkı’nda okunmuştur.

Soru Gelme İhtimali Yüksek Olan Tarih Konuları

KPSS tarih soruları için hangi konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerektiğini bilmiyorsanız, sizin için hazırladığımız listeye göz atmalısınız. Listede yer alan konulara ağırlık vermeniz, ÖSYM tarafından sunulan KPSS tarih soruları için daha fazla net yapma şansınızı artıracaktır. Önerdiğimiz konulara dikkat ettiğinizde ve sık tekrar yapmaya özen gösterdiğinizde tarih soruları için ayıracağınız zamanın da azalmasını sağlayabilirsiniz.

KPSS Tarih Soruları için Çalışılması Gereken Konular:

İbn-i Fadlan’ın seyahatnamesi Rıhle çalışması gereken konulardan biridir.

İslamiyet Öncesi ahiret inancına dair izler çalışılmalıdır.

İslamiyet Öncesi kültür bölgelerine hâkim olunması gerekir.

Atilla’nın hayatı, dönemi ve etkiledikleri incelenmelidir.

Göçebe yaşam tarzının Orta Asya Türkleri üzerindeki etkilerine mutlaka bakılmalıdır.

Barış Çağı olarak nitelendirilen dönem çalışılması gereken konular arasındadır.

Birinci beyliklerin kurulduğu yerler ve eserlerine bakılmalıdır.

Osmanlı Kuruluş Dönemi iskân politikaları öğrenilmelidir.

Osmanlı’da çıkan isyanlar ve nedenleri bilinmelidir.

Küçük Kaynarca Antlaşması maddelerine mutlaka bakılması gerekir.

Islahat Fermanı maddelerine çalışılmalıdır.

Mahmut dönemi ve yaptığı gelişmeleri bilmek gerekir.

Şark Meselesi detaylıca incelenmelidir.

Kanun-i Esasi hakkında detaylı bilgi edinilmelidir.

Divan üyeleri ve görevleri hakkında mutlaka bilgi alınmalıdır.

Osmanlı toprak sistemi detaylıca öğrenilmelidir.

KPSS tarih soruları içerisinde konu gelen diğer alanlardan biri de ilklerdir. Özellikle Osmanlı döneminde ilk mizah dergisi, ilk müderris, ilk banka, ilk tıp hocası gibi bilgilere de dikkat edilmelidir. Son dönemde özellikle tek kelimelik cevaplı bilgi sorularına ağırlık verildiği için Osmanlı dönemine dair çalışmalar yaparken buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Zaman içerisinde KPSS tarih soruları ve konuları konusunda burada güncellemeler yapmaya devam edeceğiz.

Bir cevap yazın