İcra Memuru Maaşları

71
İcra Memuru Maaşları

İcra memuru, mahkeme kararlarına göre hareket eden, borçlulardan parayı alan ve alacaklılara veren adli görevlilerdir. İcra memurları Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlarda görev yapmaktadırlar. İcra memuru maaşları kişinin çalışma durumuna, çalıştığı kuruma, kademesine ve çalışma yılına göre değişiklik göstermektedir. 2021 icra memuru maaşları merak edildiğinden araştırma konusu olmuştur. Her sene memur maaşları arttığı için icra memurlarının da maaşlarına zam gelmektedir. Kademeye bağlı olarak maaşlarda belirli oranlarda artışlar yaşanmaktadır.

İcra Memuru Maaşları

İcra memuru görevleri arasında icra işlemlerine ilişkin belgelerin hazırlanması, hazırlanan bu belgelerin takibi, borçlulara icra ile ilgili ihbar ve belgelerin gönderilmesi, istenilen emirlerin yerine getirilmesi, gerekli evrakları alarak evraklar üzerinde gerekli işlemleri yapmak, haciz işlemlerini uygulamak ve gerçekleştirmek, borçlu kişilerin taksitlendirme taleplerini uygulamak, haciz ile alınacak malların tespitini yapmak ve haciz ile alınan malların satışını gerçekleştirmek gibi görevleri bulunur.

İcra Memuru Olmak İçin Ne Yapılmalı?

İcra memuru olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin önlisans veya lisans bölümünden mezun olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almak gerekmektedir. Tüm bu koşullar yerine getirildiği takdirde icra memurluğu kadrosunda açık pozisyon var ise başvuru yapılmaktadır. İcra memuru alımı dönemsel olarak değişebilmektedir.

İcra memuru olmak için bazı gerekli şartlar vardır. Bunlar, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görev yapmasına engel olacak bir akıl hastalığının olmaması gerekmektedir. Ayrıca askerlik ile ilgisinin bulunmaması ve uygulamalı sınavdan veya sözlü sınavdan başarılı olmak gerekmektedir. Bu gibi şartları sağladığınız takdirde icra memuru olabilirsiniz.

İcra memurlarının aldığı maaşlar ise öğretim durumuna ve çalışma yılına göre değişiklik göstermektedir. Yeni çalışmaya başlayan ve lise mezunu bir icra memurunun maaşı 3838 Türk lirası, yeni çalışmaya başlayan ve önlisans mezunu bir icra memurunun maaşı 3859 Türk lirası, yeni çalışmaya başlayan ve lisans mezunu bir icra memurunun maaşı ise 3882 Türk lirasıdır.

Bu rakamlar kişinin evli olması ve çocuklarının olması durumuna göre değişiklik göstermektedir. İcra memuru derecesi bu rakamların değişiklik göstermesinde etkilidir. Yabancı dil bilgisi ve mesai gibi durumlar maaşları etkileyebilir. Ve her sene maaş oranı zamlar dolayısıyla artmaktadır.

Ayrıca yeni başlayan icra müdür yardımcısı maaşı 5062 Türk lirası ve yeni başlayan icra müdürü maaşı ise 5192 Türk lirası civarlarındadır. Bu rakamlarda kişinin evli olması veya çocuklarının olması durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. İcra memuru maaşı yaklaşık olarak bu civarlarda seyretmektedir.

İcra müdürü çalışma saatleri ve şartları da maaşları etkilemektedir. Her sene düzenli olarak alımları yapılmaktadır. Gerekli tüm şartlar sağlandığında başvuru tarihleri içerisinde başvurular yapılır.

Bir cevap yazın